Klasa I

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę.

Dotychczas 100% naszych absolwentów zdało maturę zewnętrzną, uzyskując wyniki znacznie wyższe od średnich wyników w województwie i w kraju.

Oferujemy profile kształcenia umożliwiające studiowanie na kierunkach: politechnicznych, medycznych, humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych.


PROFILE KSZTAŁCENIA:

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące profile kształcenia z językiem angielskim w zakresie rozszerzonym:
biologiczno–chemiczny
matematyczno-fizyczny;
matematyczno-geograficzny;
polonistyczno-historyczny;
polonistyczno-geograficzny

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:

Pierwszy język obcy- język angielski – kontynuacja, w grupie o poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu umiejętności językowych ucznia. Wymiar 5 godz./tyg. przez 4 lata
Drugi język obcy:
język niemiecki – kontynuacja lub poziom 0 lub
język hiszpański – poziom 0.
Wymiar: 3 godz./tyg. przez 4 lata