Klasa I

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę.

Dotychczas 100% naszych absolwentów zdało maturę zewnętrzną, uzyskując wyniki znacznie wyższe od średnich wyników w województwie i w kraju.

Oferujemy profile kształcenia umożliwiające studiowanie na kierunkach: politechnicznych, medycznych, humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych.


PROFILE KSZTAŁCENIA:

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy następujące profile kształcenia z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
- medyczny (biologia, chemia, język angielski);
- politechniczny (matematyka, fizyka, język angielski);
- biznesowy (matematyka, geografia, język angielski);
- uniwersytecki (język polski, geografia lub historia, język angielski);

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:

Pierwszy język obcy:
- język angielski - kontynuacja, w grupie o poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu umiejętności językowych ucznia.
Wymiar 19 godz. w cyklu kształcenia 

Drugi język obcy
Kontynuacja nauki w zakresie podstawowym:
- język niemiecki
lub
- język hiszpański
Wymiar: 8 godz. w cyklu kształcenia 

 


ZWIĘKSZONA LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH EGZAMINAMI ZEWNĘTRZNYMI 

Na poziomie podstawowym:
- język polski - z 16 godz. do 20 godz. w cyklu
- matematyka - z 14 godz. do 15 godz. w cyklu

Na poziomie rozszerzonym:
- przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, geografia, fizyka) - z 6 godz. do 9 godz. w cyklu
- matematyka i historia - z 6 godz. do 8 godz. w cyklu
- język angielski - z 18 godz. do 19 godz. w cyklu


DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA:

1. Zajęcia pozalekcyjne:
- koła przedmiotowe (przygotowanie do olimpiad przedmiotowych),
- koło artystyczne (przygotowanie do konkursów recytatorskich),
- zajęcia rekreacyjno – sportowe
- językowe projekty edukacyjne – wyjazdy do państw biorących udział w projekcie
- edukacja teatralna – wyjazdy na spektakle,
- inne: wyjazdy na obozy wakacyjne
2. Indywidualny tok / program nauki dla uczniów zdolnych.
3. Zindywidualizowane kształcenie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
- dodatkowe formy wsparcia dla uczniów: TUS, rewalidacja, SI (integracja sensoryczna w dostosowanej sali), konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

 

INTERNAT

Szkoła dysponuje miejscami w internacie (pokoje 1-2 osobowe z łazienką, po generalnym remoncie), który znajduje się w budynku szkoły.

Do dyspozycji młodzieży jest:
- stołówka (z pełnym wyżywieniem),
- pokój wspólny z aneksem kuchennym,
- siłownia.
Młodzież może liczyć na opiekę i wsparcie nauczycieli wychowawców.