Klasa I

Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę.

Dotychczas 100% naszych absolwentów zdało maturę zewnętrzną, uzyskując wyniki znacznie wyższe od średnich wyników w województwie i w kraju.

Oferujemy profile kształcenia umożliwiające studiowanie na kierunkach: politechnicznych, medycznych, humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych.


PROFILE KSZTAŁCENIA:

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy następujące profile kształcenia z językiem angielskim w zakresie rozszerzonym:
- medyczny (biologiczno–chemiczny);
- politechniczny (matematyczno-fizyczny);
- biznesowy (matematyczno-geograficzny);
- uniwersytecki (polonistyczno-geograficzny);

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:

Pierwszy język obcy:
- język angielski - kontynuacja, w grupie o poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu umiejętności językowych ucznia.
Wymiar 18 godz. w cyklu kształcenia ( I i II klasa - 4 godz. /tyg., III i IV klasa - 5 godz. /tyg. )

Drugi język obcy
Kontynuacja nauki w zakresie podstawowym:
- język niemiecki
lub
- język hiszpański
Wymiar: 2 godz./tyg. przez 4 lata