Q&A Najczęściej zadawane pytania

 

Jak liczne są klasy?
Zależy nam, aby klasy liczyły maksymalnie 22 uczniów, ale w razie dużego zainteresowania szkołą, liczebność klasy może być zwiększona.

Kim są nauczyciele uczący w szkole?
Nauczyciele uczący w szkole są to osoby świeckie, które profesjonalnie z ogromną pasją i zaangażowaniem dbają o wysoki poziom kształcenia. Troszczą się o życzliwą i przyjazną atmosferę w szkole, a także wychowanie do uniwersalnych wartości chrześcijańskich.

Kim jest dyrektor szkoły?
Dyrektorem jest ksiądz Artur Juzwa, który z troską i zaangażowaniem dba zarówno o bazę dydaktyczną szkoły, wysoki poziom kształcenia oparty na indywidualnym podejściu do ucznia, ale przede wszystkim o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu personalizmu.

Czy szkoła jest płatna?
Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Za naukę w szkole pobierane jest czesne. W bieżącym roku szkolnym czesne wynosi 750,00 zł miesięcznie.

Jakie języki obce są nauczane w szkole?
W klasach licealnych, oprócz języka angielskiego (w wymiarze 5 godz./tyg. w klasach I-III, oraz 4 godz./tyg. w klasie IV), nauczany jest drugi język obcy (niemiecki lub hiszpański) w wymiarze 2 godz. tygodniowo w grupach językowych.

Czy w szkole są dodatkowe zajęcia sportowe?
Tak, w szkole organizowane są koła sportowe oraz letnie obozy dla dzieci i młodzieży.

Czy rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe?
W razie trudnej sytuacji finansowej Rodzice mogą indywidualnie ustalić wysokość czesnego w rozmowie z księdzem dyrektorem.