Q&A Najczęściej zadawane pytania

 

Jak liczne są klasy?
Klasa może maksymalnie liczyć 22 uczniów.

Kim są nauczyciele uczący w szkole?
Nauczyciele uczący w szkole są to osoby świeckie, które profesjonalnie z ogromną pasją i zaangażowaniem dbają o wysoki poziom kształcenia. Troszczą się o życzliwą i przyjazną atmosferę w szkole, a także wychowanie do uniwersalnych wartości chrześcijańskich.

Kim jest dyrektor szkoły?
Dyrektorem jest od początku istnienia szkół jest ksiądz Henryk Wolff, który z troską i zaangażowaniem dba zarówno o bazę dydaktyczną szkoły, wysoki poziom kształcenia oparty na indywidualnym podejściu do ucznia, ale przede wszystkim o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu personalizmu.

Czy szkoła jest płatna?
Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Za naukę w szkole pobierane jest czesne. W bieżącym roku szkolnym czesne wynosi 600,00 zł miesięcznie.

Jakie języki obce są nauczane w szkole?
W klasach I – III szkoły podstawowej nauczany jest język angielski w wymiarze 5 godz. tygodniowo. W klasach licealnych, oprócz języka angielskiego, nauczany jest drugi język obcy (do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański) w wymiarze 3 godz. tygodniowo w małych grupach językowych.

Czy w szkole są dodatkowe zajęcia sportowe?
Tak, w szkole organizowane są dodatkowe zajęcia sportowe w ramach tzw. SKS-ów, a także sobotnie zajęcia fakultatywne (1 raz w miesiącu) oraz letnie obozy dla dzieci i młodzieży.

Czy rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe?
W razie trudnej sytuacji finansowej Rodzice mogą indywidualnie ustalić wysokość czesnego w rozmowie z księdzem dyrektorem.