Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie to ogólnodostępna, katolicka szkoła ogólnokształcąca dla młodzieży, którą w 1999 r. założył ordynariusz Diecezji Opolskiej ksiądz arcybiskup Alfons Nossol.
Zgodnie z przyjętą misją, dbamy o stworzenie takiego środowiska wychowawczego, które umożliwia rozwój duchowy, intelektualny, kulturalny i fizyczny młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości. Naszym celem jest wykształcenie osoby dojrzałej, przygotowanej do podjęcia zadań rodzinnych, zawodowych i społecznych.

Czytaj więcej

Zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności. W naszej wspólnocie staramy się na co dzień żyć Ewangelią i rozwijać swoje życie duchowe i intelektualne.
Szkoła jest otwarta na wszystkich uczniów, którzy akceptują jej program. Kompetentni nauczyciele, profesjonaliści w nauczanym przedmiocie, otwarci na ludzi młodych i ich potrzeby dbają o wysoki poziom kształcenia.
W realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych bierzemy pod uwagę potrzeby i możliwości każdego ucznia. Rozpoznajemy i rozwijamy zainteresowania młodzieży, wspieramy ich samodzielność i odpowiedzialność, kładąc duży nacisk na indywidualizację procesu kształcenia.

Miarą skuteczności działań edukacyjno-wychowawczych podejmowanych przez szkołę są wysokie wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych ze wszystkich przedmiotów. Wyniki egzaminu maturalnego przewyższają średnie wyniki krajowe i w województwie. Liceum, według Rankingu Liceów Ogólnokształcących plasuje się w czołówce najlepszych placówek w kraju.
Uczniowie odnoszą sukcesy w finałach olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Corocznie uczniowie naszego liceum nagradzani są stypendiami Prezesa Rady Ministrów oraz nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny”.


Więcej informacji na stronie www.diec.nysa.pl