Klasa I

Plan kształcenia


Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I Szkoły Podstawowej proponujemy następujący plan kształcenia (I etap edukacyjny):

 

 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  Tygodniowy wymiar godzin w klasie  Razem w trzyletnim okresie nauczania
 I  II  III
 1. Edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, informatyczna  19  19  19  57
 2. Język obcy nowożytny – j. angielski  5  5  5  15
 3. Wychowanie fizyczne   3  3  3  9
 4. Religia   2  2  2  6
Razem zajęcia obowiązkowe   29  29  29  87
 5. Zajęcia rozwijające   6  6  6  18
Razem zajęcia obowiązkowe i rozwijające   35  35  35  105

 

ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły (monitorowane wejście);
 • przyjazne otoczenie i życzliwa atmosfera (nauka i zabawa w nowych, kolorowych klasach pod troskliwą opieką);
 • wsparcie rodziców w wychowaniu do uniwersalnych wartości chrześcijańskich;
 • zwiększona liczba godzin dydaktycznych;
 • edukacja prowadzona przez nauczycieli z doświadczeniem i pasją;
 • rozszerzone kształcenie w zakresie języków obcych:
  - 5 godzin tygodniowo języka angielskiego od klasy I;
  - 2 godziny drugiego języka obcego od klasy IV (j. niemiecki);
 • szeroka oferta zajęć rozwijających talenty i zainteresowania: zajęcia muzyczno-rytmiczne, teatralne, plastyczne, literackie, matematyczno-logiczne, sportowe na sali gimnastycznej;
 • wycieczki edukacyjne i zajęcia w terenie;
 • dbałość o rozwój fizyczny i zdrowie dziecka (gimnastyka korekcyjna);
 • możliwość zjedzenia obiadu w szkole;
 • opieka w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 16.00  (z możliwością przedłużenia w razie potrzeby)