Klasa I

Plan kształcenia


Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I Szkoły Podstawowej proponujemy następujący plan kształcenia (I etap edukacyjny):

 

 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  Tygodniowy wymiar godzin w klasie  Razem w trzyletnim okresie nauczania
 I  II  III
 1. Edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, informatyczna  19  19  19  57
 2. Język obcy nowożytny – j. angielski  4 4 4  12
 3. Wychowanie fizyczne   3  3  3  9
 4. Gimnastyka korekcyjna 1 1 1 3
 5. Religia   2  2  2  6
Razem zajęcia obowiązkowe   29  29  29  87
 6. Zajęcia rozwijające   6  6  6  18
Razem zajęcia obowiązkowe i rozwijające   35  35  35  105

 

ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły (monitorowane wejście);
 • przyjazne otoczenie i życzliwą atmosferę (nauka i zabawa w nowych, kolorowych klasach pod troskliwą opieką);
 • wsparcie rodziców w wychowaniu do uniwersalnych wartości chrześcijańskich;
 • zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych 
 • edukację prowadzoną przez nauczycieli z doświadczeniem i pasją;
 • rozszerzone kształcenie w zakresie języków obcych:
  - 4 godziny tygodniowo języka angielskiego w klasach I-III
  - 4 lub 5 godzin tygodniowo języka angielskiego od klasy IV
  - 2 godziny drugiego języka obcego od klasy IV (j. niemiecki);
 •  szeroką ofertę zajęć rozwijających talenty i zainteresowania:
  - zajęcia muzyczno-rytmiczne, teatralne, plastyczne, literackie, matematyczno-logiczne, sportowe na sali gimnastycznej;
 • wycieczki edukacyjne i zajęcia w terenie;
 • dbałość o rozwój fizyczny i zdrowie dziecka;
 • możliwość zjedzenia obiadów w szkole;
 • opiekę w świetlicy w godzinach 7.00-8.00 i 13.30- 16.00 (a jeśli zajdzie taka potrzeba, to dłużej)