Dlaczego warto wybrać Diecezjalną Szkołę Podstawową w Nysie ?

Ponieważ otaczamy naszych uczniów życzliwością oraz zapewniamy im bezpieczeństwo i indywidualny kontakt z doświadczonymi nauczycielami.

Nasze atuty:

 • bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły (monitorowane wejście);
 • przyjazne otoczenie i życzliwa atmosfera (nauka i zabawa w nowych, kolorowych klasach pod troskliwą opieką);
 • wsparcie rodziców w wychowaniu do uniwersalnych wartości chrześcijańskich;
 • zwiększona liczba godzin dydaktycznych;
 • edukacja prowadzona przez nauczycieli z doświadczeniem i pasją;
 • rozszerzone kształcenie w zakresie języków obcych:
  - 5 godzin tygodniowo języka angielskiego od klasy I (z podziałem na grupy wg poziomu umiejętności językowych);
  - 3 godziny drugiego języka obcego od klasy IV (j. niemiecki lub j. hiszpański);
 • szeroka oferta zajęć rozwijających talenty i zainteresowania: zajęcia muzyczno-rytmiczne, teatralne, plastyczne, literackie, matematyczno-logiczne, sportowe na sali gimnastycznej;
 • wycieczki edukacyjne i zajęcia w terenie;
 • dbałość o rozwój fizyczny i zdrowie dziecka;
 • obiady w szkole;
 • opieka w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00 – 17.00


Zobacz i posłuchaj co o swojej szkole mówią Ci, którzy wiedzą najlepiej :)  - czyli uczniowie.