Q&A Najczęściej zadawane pytania

 

Jak liczne są klasy?
Klasa może maksymalnie liczyć 22 uczniów.

Kim są nauczyciele uczący w szkole?
Nauczyciele uczący w szkole są to osoby świeckie, które profesjonalnie z ogromną pasją i zaangażowaniem dbają o wysoki poziom kształcenia. Troszczą się o życzliwą i przyjazną atmosferę w szkole, a także wychowanie do uniwersalnych wartości chrześcijańskich.

Kim jest dyrektor szkoły?
Dyrektorem jest ksiądz Artur Juzwa, który z troską i zaangażowaniem dba zarówno o bazę dydaktyczną szkoły, wysoki poziom kształcenia oparty na indywidualnym podejściu do ucznia, ale przede wszystkim o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu personalizmu.

Czy szkoła jest płatna?
Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Za naukę w szkole pobierane jest czesne. W bieżącym roku szkolnym czesne wynosi 750,00 zł miesięcznie.

Jakie języki obce są nauczane w szkole?
W klasach I – III szkoły podstawowej nauczany jest język angielski w wymiarze 4 godz. tygodniowo. Od klasy IV szkoły podstawowej, oprócz języka angielskiego (w wymiarze 4 lub 5 godz. tygodniowo), nauczany jest drugi język obcy (język niemiecki) w wymiarze 2 lub 3 godz. tygodniowo.

Czy w szkole są dodatkowe zajęcia sportowe?
Tak, w szkole organizowane są koła sportowe oraz letnie obozy dla dzieci i młodzieży.

Czy rodzice mogą liczyć na wsparcie finansowe?
W razie trudnej sytuacji finansowej Rodzice mogą indywidualnie ustalić wysokość czesnego w rozmowie z księdzem dyrektorem.