Rekrutacja

ETAPY REKRUTACJI:

  • wysłanie wniosku on-line lub złożenie w sekretariacie karty zgłoszenia dziecka do szkoły do 31.05.2022 r. 
  • rozmowa kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem: 02 – 03.06.2022 r..
  • ogłoszenie wyników rekrutacji 08.06.2022 r., godz. 13.00
  • podpisanie umowy o naukę (jako potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły): 08-09.06.2022 r.
  • zebranie informacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych do szkoły: 15.06.2022 r.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej szkoły);
  • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • trzy zdjęcia legitymacyjne;
  • bilans zdrowia sześciolatka (do 30.06.2022 r.)