Rekrutacja

ETAPY REKRUTACJI:

  • wysłanie wniosku on-line lub złożenie w sekretariacie karty zgłoszenia dziecka do szkoły do 24.05.2024 r. 
  • rozmowa kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem: 03-07.06.2024 r.
  • ogłoszenie listy przyjętych 11.06.2024 r.
  • podpisanie umowy o naukę (jako potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły): 11 i 12.06.2024 r.


Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej szkoły);
  • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • trzy zdjęcia legitymacyjne;
  • bilans zdrowia sześciolatka (do 28.06.2024 r.)